دانلود مجموعه کامل آیین نامه های حفاظت کارگاهی جهت استفاده مهندسین مجری و ناظر و مسئول ایمنی

مورد استفاده در بخش حقوق مهندسی

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء” H1571.pdf – 150 download – 222 کیلوبایت

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه” H1580.pdf – 160 download – 411 کیلوبایت

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات کارگاهی” H1640.pdf – 178 download – 2 MB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی امور پیمانکاری” H1612.pdf – 157 download – 128 کیلوبایت

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی” H1600.pdf – 207 download – 259 کیلوبایت

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار در ارتفاع” H1632.pdf – 186 download – 4 MB

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم” H1617.pdf – 132 download – 372 کیلوبایت

Download “آیین نامه وسایل حفاظت فردی” H1631.pdf – 160 download – 375 کیلوبایت

Download “آیین نامه حفاظتی و ایمنی حفر چاه های دستی” H1596.pdf – 135 download – 105 کیلوبایت

Download “قانون کار” law-work.pdf – 143 download – 316 کیلوبایت

دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی وسایل حمل و نقل و جابه جایی مواد و اشیاء” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی تاسیسات الکتریکی در کارگاه” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار با ماشین آلات کارگاهی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی امور پیمانکاری” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کارگاههای ساختمانی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی کار در ارتفاع” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم” دانلود “آیین نامه وسایل حفاظت فردی” دانلود “آیین نامه حفاظتی و ایمنی حفر چاه های دستی” دانلود “قانون کار”