دانلود مجموعه کامل و با کیفیت و کاربردی از تمام چک لیست های مورد نیاز مهندسین طراح ساختمان

Download “چک لیست ریسک گودبرداری” cheklist-risk-godbardari-Hamyarsaze.ir.pdf – 634 بار دانلود شده است – 51 KB

Download “چک لیست سازه نگهبان” cheklist-sazeneghahban-Hamyarsaze.ir.pdf – 696 بار دانلود شده است – 141 KB

Download “چک لیست مشخصات فنی ساختمان” cheklist-fani-Hamyarsaze.ir.doc – 75 بار دانلود شده است –

Download “چک لیست مبحث ششم (6) مقررات ملی ساختمان - بارگذاری” cheklist-mabhas6-Hamyarsaze.ir.pdf – 540 بار دانلود شده است – 119 KB

Download “چک لیست مبحث نهم (9) مقررات ملی ساختمان - سازه های بتنی” cheklist-mabhas9-Hamyarsaze.ir.pdf – 576 بار دانلود شده است – 214 KB

Download “چک لیست مبحث دهم (10) مقررات ملی ساختمان - سازه های فولادی” cheklist-mabhas10-Hamyarsaze.ir.pdf – 451 بار دانلود شده است – 1 MB

Download “چک لیست مبحث پانزدهم (15) مقررات ملی ساختمان - آسانسور” cheklist-asansor-Hamyarsaze.ir.pdf – 432 بار دانلود شده است – 37 KB

Download “چک لیست مبحث نوزدهم (19) مقررات ملی ساختمان - صرفه جویی در مصرف انرژی” cheklist-mabhas19-Hamyarsaze.ir.pdf – 518 بار دانلود شده است – 295 KB

محصولات اصلی


دانلود “چک لیست ریسک گودبرداری” دانلود “چک لیست سازه نگهبان”  دانلود “چک لیست مشخصات فنی ساختمان”  دانلود “چک لیست مبحث ششم (6) مقررات ملی ساختمان – بارگذاری”  دانلود “چک لیست مبحث نهم (9) مقررات ملی ساختمان – سازه های بتنی”  دانلود “چک لیست مبحث دهم (10) مقررات ملی ساختمان – سازه های فولادی”  دانلود “چک لیست مبحث پانزدهم (15) مقررات ملی ساختمان – آسانسور”  دانلود “چک لیست مبحث نوزدهم (19) مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی”