دانلود مجموعه کامل و با کیفیت و کاربردی از تمام چک لیست های مورد نیاز مهندسین طراح ساختمان

Download “چک لیست ریسک گودبرداری” cheklist-risk-godbardari-Hamyarsaze.ir.pdf – 591 download – 51 کیلوبایت

Download “چک لیست سازه نگهبان” cheklist-sazeneghahban-Hamyarsaze.ir.pdf – 641 download – 141 کیلوبایت

Download “چک لیست مشخصات فنی ساختمان” cheklist-fani-Hamyarsaze.ir.doc – 55 download –

Download “چک لیست مبحث ششم (6) مقررات ملی ساختمان - بارگذاری” cheklist-mabhas6-Hamyarsaze.ir.pdf – 479 download – 119 کیلوبایت

Download “چک لیست مبحث نهم (9) مقررات ملی ساختمان - سازه های بتنی” cheklist-mabhas9-Hamyarsaze.ir.pdf – 536 download – 214 کیلوبایت

Download “چک لیست مبحث دهم (10) مقررات ملی ساختمان - سازه های فولادی” cheklist-mabhas10-Hamyarsaze.ir.pdf – 427 download – 1 MB

Download “چک لیست مبحث پانزدهم (15) مقررات ملی ساختمان - آسانسور” cheklist-asansor-Hamyarsaze.ir.pdf – 408 download – 37 کیلوبایت

Download “چک لیست مبحث نوزدهم (19) مقررات ملی ساختمان - صرفه جویی در مصرف انرژی” cheklist-mabhas19-Hamyarsaze.ir.pdf – 492 download – 295 کیلوبایت


دانلود “چک لیست ریسک گودبرداری” دانلود “چک لیست سازه نگهبان”  دانلود “چک لیست مشخصات فنی ساختمان”  دانلود “چک لیست مبحث ششم (6) مقررات ملی ساختمان – بارگذاری”  دانلود “چک لیست مبحث نهم (9) مقررات ملی ساختمان – سازه های بتنی”  دانلود “چک لیست مبحث دهم (10) مقررات ملی ساختمان – سازه های فولادی”  دانلود “چک لیست مبحث پانزدهم (15) مقررات ملی ساختمان – آسانسور”  دانلود “چک لیست مبحث نوزدهم (19) مقررات ملی ساختمان – صرفه جویی در مصرف انرژی”