همیار سازه

پنج سال است که با پیشتیبانی و آپدیت مستمر همراه شما هستیم

همیار سازه با ایده ای خلاقانه به هدف تهیه ابزارهای کمکی جدید کاربردی و حرفه ای جهت مهندسین عمران راه اندازی شده است . مهندسین محاسب و مهندسین ناظر می توانند از محصولات این سایت به عنوان مرجع کاملی از نرم افزارها و فایلهای جانبی و کمکی استفاده کنند.

همیار سازه

پنج سال است که با پیشتیبانی و آپدیت مستمر همراه شما هستیم

همیار سازه با ایده ای خلاقانه به هدف تهیه ابزارهای کمکی جدید کاربردی و حرفه ای جهت مهندسین عمران راه اندازی شده است . مهندسین محاسب و مهندسین ناظر می توانند از محصولات این سایت به عنوان مرجع کاملی از نرم افزارها و فایلهای جانبی و کمکی استفاده کنند.

برترین محصولات

نرم افزار گزارشگر ناظر

تنظیم و آماده سازی دقیق و سریع و حرفه ای گزارشات مهندسان ناظر به صورت اتوماتیک

نرم افزار همیار محاسب

محاسبات سازه منطبق با روش حالت حدی و براساس مباحث 6 – 9 – 10 و آیین نامه AISC

نرم افزار دکـــتـر ۲۸۰۰

نرم افزار محاسبات و کنترل های سازه بر اساس آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله با اتصال به ایتبس

فایل های کاربردی

منبع آئین نامه های خارجی

مباحث مقررات ملی

نرم افزارهای کاربردی

مدارک مهندسی