تغییرات و آپدیت نرم افزار گزارشگر ناظر به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/14 : (Gozareshgar-B)

 1. امکان اصلاح مشخصات پروژه در زمانهای آتی اضافه شد
 2. فیلد توضیحات ابعاد و پخ ها اضافه شد
 3. توضیحات جدید و اصلاح Help نرم افزار انجام شد
 4. افزودن امکان تولید گزارش سفید و خام افزوده شد

 

تاریخ 96/02/24 : (Gozareshgar-C)

 1. تنظیم متنهای پیش آمده بدون تخلف
 2. تنظیم متنهای پیش آمده با انواع تخلف
 3. طبقه بندی نوع تخلفات (ایمنی ، تخریب ، گودبرداری ، سازه ، معماری ، برق ، مکانیک ، اتمام )
 4. امکان افرودن متنهای دلخواه کاربر و ذخیره در برنامه برای استفاده در پروژه های آتی

تاریخ 96/12/05 : (Gozareshgar-D)

 1. اصلاح مقدار اعشار و جلوگیری از گرد شدن اعداد در جداول تا دورقم مطابق پروانه شهرداری
 2. تکمیل راهنمای نرم افزار
 3. تغییر نامگذاری گزارشات بر اساس مرحله انتخابی
 4. تعدادی اصلاحات نمایشی

تاریخ 96/12/06 : (Gozareshgar-E)

 1. اصلاحات درون برنامه ای
 2. اصلاح تنظیمات پرینت

تاریخ 97/12/28 : (Gozareshgar-F)

 1. اصلاح الگوریتم قفل سخت افزاری برای برخی از لپتاب ها که استفاده همزمان چند مموری امکان پذیر شد و همچنین روی سیستم های دیگر استفاده همزمان از فلش مموری های دیگر میسر شد .

تاریخ 99/06/07 : (Gozareshgar-G)

 1. تبدیل قفل نرم افزار به حالت آنلاین بر بستر اینترنت
 2. افزودن لیست تخلفات و دستورکارها به شکل آنلاین و به روز داخل نرم افزار با قابلیت آپدیت لحظه ای از اینترنت و امکان درج متون پیشنهادی همکاران با قابلیت استفاده همگانی
 3. تکمیل لیست تخلفات ساختمانی در رشته های برق و مکانیک و سازه و معماری و بخش ایمنی کارگاه
 4. تکمیل دستورکارها ساختمانی مهندس ناظر مانند دستورکار شروع عملیات ، دستور اسکلت فولادی ، دستورکار ایمنی ، دستورکار تاسیسات ، دستورکار نازککاری

تاریخ 99/06/12 : (Gozareshgar-H)

 1. آپدیت آنلاین لیست تخلفات و دستورکارها

 

تاریخ 99/06/28 : (Gozareshgar-i)

 1. بروزرسانی داخلی قفل نرم افزار

 

تاریخ 99/08/20 : (Gozareshgar-j)

 1. اصلاحات داخلی
 2. افزایش سرعت ارتباط با سرور
 3. افزایش سرعت نگارش

 

تاریخ 99/10/15 : (Gozareshgar-k)

 1. امکان ذخیره و بکاپ دیتا پروژه ها در فایل جداگانه
 2. تکمیل لیست تخلفات در بخش ایمنی و سازه
 3. افزودن بندهای آئین نامه و استانداردها در لیست تخلفات

 

تاریخ 1400/06/01 : (Gozareshgar-L)

 1. بروزرسانی تنظیمات صفحه ساز گزارش شهرداری
 2. بروزرسانی لیست تخلفات معماری ، برق ، مکانیک و سازه به صورت آنلاین

 

تاریخ 1400/09/14 : (Gozareshgar-M)

 1. بروزرسانی لیست تخلفات
 2. نمایش تاریخ آپدیت اتوماتیک آنلاین در بخش لیست تخلفات
 3. افزودن فیلدهای و طبقه بندی تخلفات ساختمانی

 

خرید محصول