ابطال شیوه نامه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای برنامه و بودجه

با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای مهندسان مشاوران و پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و بودجه با رای هیات عمومی دیوان، ابطال گردید.

 

خلاصه موضوع:

در صورت عمل به شیوه نامه, ظرفیت شرکتها و مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان برنامه و بودجه به مقدار قابل توجه و بدون سقف مشخص افزایش پیدا می‌کرد و عملا مهندسین حقیقی و شرکت های عضو سازمان نظام مهندسی و مجریان و انبوه سازان از طراحی و نظارت و اجرای پروژه های طرح اقدام ملی مسکن کنار گذاشته می‌شدند که در نتیجه با طرح شکایت در دیوان عدالت باطل شد .

شیوه‌نامه نحوه فعالیت شرکت های مشاور و پیمانکار سازمان مدیریت و برنامه

شیوه‌نامه نحوه فعالیت شرکت های مشاور و پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان مدیرین و برنامه ریزی کشور در طرح اقدام ملی مسکن ابلاغ 1400/01/07

در این شیوه نامه حدود صلاحیت شرکت های مشاور (صلاحیت ساختمان های مسکونی و اداری) و پیمانکار (صلاحیت ابنیه) دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طرح اقدام ملی مسکن با شرط عضویت این شرکت ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به طور موقت برای دو سال موافقت شده بود که بر اساس رای بالا ابطال شد .