رئیس‌مجلس، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد

قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۷/۵/۱۴۰۰)

نامه شماره ۶۷۵۸۵ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون جهش تولید مسکن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۶/۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۲۴۲۱/۱۱- ۱۷۳ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سید ابراهیم رییسی- رئیس جمهور

نامه شماره ۵۲۴۲۱/۱۱- ۱۷۳ مورخ ۲۴/۰۶/۱۴۰۰

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جهش تولید مسکن که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

دانلود پیوست

Download