1. نامه وزارت راه و شهرسازی جهت اجازه اخذ کار نظارت سوم انتخابی شرکت های حقوقی

2- دانلود لیست نظارت اشخاص حقوقی بصورت انتخابی از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت  ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

Download

3- دانلود مشخصات ثبت سازنده های حقوقی در سامانه سازندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عمدتا مربوط به شهر تهران از تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

Download