در حال بارگذاری ...
اخبار مهندسی1400-08-04T19:57:59+03:30

بهمن 1400

ضوابط و شرایط وصله آرماتورها به روش جوشکاری فشاری گازی (فورجینگ)

ضوابط و شرایط وصله ي آرماتورها به روش جوشکاری فشاری گازی (فورجینگ) توسط کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با توجه به استعلام های متعدد جامعه [...]

آبان 1400

ابطال شیوه نامه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای برنامه و بودجه

ابطال شیوه نامه صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای برنامه و بودجه با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شیوه نامه نحوه صدور پروانه اشتغال به کار [...]

شهریور 1400

شهریور 1400

عنوان

رفتن به بالا