دانلود مجموعه کامل و تمامی ورژنهای نرم افزار تحلیل و طراحی ساختمان ایتبس Etabs به همراه جدیدترین کرک تست شده

 

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-9.7.4” ETABS-9.7.4-HamyarSaze.ir.rar – Downloaded 358 times – 98 MB

Download “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه - Etabs-2016-16.2.1” ETABS.2016.v16.2.1.x64.zip – Downloaded 301 times – 590 MB

 

دانلود مجموعه ضرایب تحلیل دینامیکی ویرایش چهارم برای تمام مناطق کشور مخصوص ایتبس و سپ etabs,sap

 

Download “ضرایب تحلیل دینامیکی” Dynamic-REV4.zip – Downloaded 303 times – 28 KB

دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-9.7.4”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.2.0-32bit”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.2.0-64bit”  دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.0.3-32bit” دانلود “نرم افزار تحلیل و طراحی سازه – Etabs-2016-16.0.3-64bit”  دانلود مجموعه ضرایب تحلیل دینامیکی ویرایش چهارم برای تمام مناطق کشور مخصوص ایتبس و سپ etabs,sap  دانلود “ضرایب تحلیل دینامیکی”