استاندارد اجباری مصالح مصرفی ساختمان

ضوابط لازم الاجرای تیرچه های صنعتی

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان ملی استاندارد به اطلاع می رساند استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۰۹-۱

تحت عنوان «سقفهای تیرچه بلوک قسمت: تیرچه خرپایی – ویژگی ها و روش های آزمون» بر مبنای مصوبات نود و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و از تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ آخرین ویرایش آن (۱۳۹۵) با آکھی رسمی سازمان ملی استاندارد ایران جایگزین ویرایش گذشته گردیده و لازم الاجرا می باشد. با عنایت به اینکه تعدادی از تولیدکنندگان کماکان اقدام به تولید تیرچه براساس استاندارد منسوخ شده می نماینده مراتب جهت آگاهی عموم و توجه ذینفعان به اهم الزامات فني و قانونی اطلاع رسانی می گردد.

اهم الزامات فنی :

  • طبق بند 1-3 استاندارد اتصال میلگردهای زیرین به میلگردهای عرضی فقط به روش جوش نقطه ای یا قلاب بافی مجاز می باشد.
  • طبق یادآوری 2 بند 2-2-1-5 استاندارد میلگردهای عرضی باید پیوسته و غير منفصل باشد
  • طبق بند 2-3-2-5 استاندارد عرض قسمت بالایی تیرچه برای تیرچه هایی که با بلوک سقفی سفالی یا بتنی بکار برده می شوند نباید از 12 سانتی متر کمتر و برای تیرچه هایی که با سایر بلوکهای سقفی استفاده می شوند نباید از ۱۴ سانتیمتر کمتر باشد
  • استفاده از قالب ماندگار (فوندوله) در تولید تیرچه اکیدا ممنوع می باشد.

اهم الزامات قانونی :

  • براساس ماده 15 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع، تمرکز و فروش کلیه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون علامت استاندارد ممنوع بوده و کالاهای مربوطه توقیف و متخلف طبق قانون په حېس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • بر اساس ماده 40 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد موارد تبلیغات غیر واقع، استفاده از علامت استاندارد برای عرضه و فروش محصولات غیر استاندارد، جعل و تقلب پروانه کاربرد علامت استاندارد ممانعت از ورود بازرسان و کارشناسان سازمان برای بازرسی و نمونه برداری از مراکز تولید، توزیع، تمرکز، عرضه و فروش محصولات مشمول استاندارد اجباری ممنوع بوده و متخلف به حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
  • به رعایت مفاد استاندارد ملی ا-۲۹۰۹ برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی الزامی بوده و در این خصوص کلیه تولیدکنندگان نیرچه خرپایی پاشنه بتنی، کارفرمایان، سازندگان و پیمانکاران پروژه های ساختمانی، کلیه مهندسان طراح، مجریان ذیصلاح و ناظر (حقیقی و حقوقی)، شهرداری ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کلیه ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دست اندرکار و مرتبط با ساخت و ساز موظف ومكلفه به رعایت مفاد این اطلاعیه، سایر مفاد قانونی «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» و الزامات فنی مندرج در استاندارد ملی ای۲۹۰ (ویرایش ۱۳۹۵ می باشند.