استاندارد اجباری مصالح مصرفی ساختمان

ضوابط لازم الاجرای سازه‌های فولادی

به اطلاع کلیه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند پیرو ابلاغیه شماره 110/99/48747مورخ 1399/10/10 رعایت ضوابط ذیل در خصوص آزمایش‌های غیرمخرب جوش سازه های فولادی الزامی می باشد.

1- مهندس ناظر و سازنده ذیصلاح ساختمان باید قبل از شروع عملیات ساخت از کارخانه تولید کننده اسکلت فولادی بازدید نمایند تا از فرآیند ساخت اسکلت فولادی در کارگاه‌های سرپوشیده مجهز و با کیفیت مناسب مطابق با ضوابط ابلاغیه فوق الذکر، در حین ساخت اطمینان حاصل گردد.
2- انجام آزمایش‌های جوش برای کلیه پروژه‌های ساختمانی اجباری است و باید قبل ازشروع عملیات ساختمانی، ثبت قرارداد آزمایشگاه بازرسی جوش ذیصلاح در کارتابل سامانه خدمات مهندسی صورت گیرد.
3- طراحی، اجرا و بازرسی کلیه اتصالات جوشکاری شده، بخصوص اعضای باربر جانبی و وصله ستونها در حین ساخت و نصب، باید مطابق الزامات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان باشد.
4- مصالح فولادی، الکترود، پیچ و مهره ها بایستی از منابع معتبر دارای گواهی استاندارد ملی دارای شناسایی و ردیابی کافی ومطمئن تامین شوند.
5- کلیه جوش‌ها در کارخانه باید توسط نقشه‌های بازرسی غیر مخرب (NDTMAP) مورد بازرسی قرار گرفته و قبل از حمل قطعات به خارج از کارخانه تمام عیوب رفع گردیده باشند.
6- مهندس ناظر باید احراز اعتبار پروانه کاربردعلامت استاندارد را از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی 10001517 و یا از طریق سامانه اینترنتی ذیل انجام دهد.
http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh

تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۱۰
شماره:۱۱۰/۹۹/۴۸۷۴۷

« اطلاعیه لازم الاجرا » ساختمان
کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

موضوع: الزام رعایت اهم مفاد مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۳۴ در خصوص الزامات کیفیتی جوشکاری خوبی مواد فلزی (سازه های فولادی)

با سلام و احترام؛به استناد قوانین و مقررات ذیربط شامل قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ و استانداردهای اجباری مربوطه، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ با عنوان “پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه”، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مصوبه هيأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورخ
۱۳۸۴/۱۱/۲۳، آيين نامه اجرایی استانداری تهران با عنوان استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها و فعالیت های عمرانی استان تهران به شماره ۱۲۲۰۶۷-۴۱ مورخ ۸۷/۰۸/۰۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۲۰۳/۱۶۶۳۴ مورخ ۸۷/۱۰/۱۲ با عنوان الزام شهرداری به فرهنگ سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد، أهيم الزامات ذیل در خصوص کیفیت جوشکاری خوبی مواد فلزی (سازه های فولادی اعلام می گردد. اهم الزامات:

1- مهندس ناظر ساختمان باید قبل از شروع عملیات ساخت ضمن کنترل ظرفیت تولید از امکانات سازنده اسکلت فولادی بازدید نماید و اصلاحات لازم قبل از صدور مجوز شروع عملیات ساخت را به اطلاع مالک برساند. کلیه عملیات ساخت اسکلت فولادی باید در کارگاههای سرپوشیده مجهز برای ساخت اسکلت فولادی شامل تجهیزات مناسب پروژه، سیستم مدیریت کیفیت، کنترل مدارک، کنترل سوابق، پیمانکاران فرعی معتبر، منابع خرید معتبر، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و همچنین سرپرستی عملیات جوشکاری و جوشکاران ماهر ارزیابی شده صورت گیرد. همچنین مهندسین هماهنگ کننده جوشکاری از طرف کارخانه برای عملیات ساخت و نصب باید معرفی گردند. داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ۳۹ ۳۸ ISO دارای اعتبار از سازمان ملی استاندارد در محدوده مرتبط با الزامات سازه مورد نظر، به هیچ عنوان رافع مسئولیتهای کنترل کیفی سازنده و یا ناظر مطابق نظر طراح و یا مقررات ملی ساختمان
نخواهد بود.

۲- انجام آزمایش های جوش برای کلیه پروژه های ساختمانی اجباری است و مهندسان ناظر و مجری باید قبل از شروع عملیات ساختمانی ضمن ثبت قرارداد آزمایشگاه ذیصلاح با صاحب کار در کارتابل سامانه خدمات مهندسی، در حین اجرا نیز از انجام آزمایش ها توسط شرکت ذی صلاح مذكور اطمینان حاصل نمایند. ٣-
طراحی، اجرا و بازرسی کلیه اتصالات جوشکاری شده، بخصوص اعضای باربر جانبی و وصله ستون ها در حین ساخت و نصب، باید مطابق الزامات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان باشد نقشه های اجرایی، باید جوش های کارخانه ای را از جوش های کارگاهی، توسط تدوین دستورالعمل جوشکاری (WPS) متمایز کرده باشد. دستورالعمل های جوشکاری ( WPS) شامل نوع الكترود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاسها، نحوه آماده سازی لبه ها، پیش گرم و تمام اطلاعات اجرایی دیگر، باید مطابق آیین نامه جوشکاری ۲۲۸ توسط سازنده اسکلت فولادی تهیه و سازنده ذی صلاح ساختمان ضمن اخذ تأییدیه از مهندس ناظر قبل از شروع عملیات ساخت اسکلت فولادی یک نسخه از آن را در محل پروژه نگهداری و در نهایت به صاحب کار تحویل نماید. ۴- فلز جوش (الكترود مصرفی) باید سازگار با مصالح فلز پایه و مطابق با جدول ۱۰-۲-۹-۴ مبحث 10 مقررات ملی ساختمان باشد. مشخصات فلز جوش مورد استفاده در اتصالات و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه ای و وصله ستون های غیرباربر جانبی لرزه ای باید مطابق جدول فوق با فلز مادر سازگار بوده و چقرمگی لازم مطابق مبحث ۱۰ را داشته باشد. فصل سوم مبحث ۱۰ در اتصالات وصله های با جوش نفوذی کامل در قاب های خمشی متوسط و ویژه و تیرهای پیوند قاب های با مهاربندی واگرا، چقرمگی بیشتری برای فلز جوش الزام می نماید. لذا برای این اتصالات، مواد مصرفی جوشکاری برای جوشکاری SMAW الكترود EY۰۱۸ با استفاده از خشک کن الکترود (مطابق دستورالعمل سازنده الکترود) و برای جوشکاری GMAW الكترود ERYS و برای جوشکاری SAW الكترود و پودر جوشکاری EM۱ ۲-F7A۲ مناسب است. استفاده از جوشکاری GMAW در حالت اتصال کوتاه مجاز نمی باشد. جوشکاری درباره الکتریکی باید با رعایت مشخصات فنی ویژه طرح ریزی و اجرا گردد.

۵- مصالح فولادی، الکترود، و پیچ و مهره ها بایستی از منابع معتبر دارای گواهی استاندارد ملی دارای شناسایی و ردیابی کافی و مطمئن تامین شوند و با تایید نهایی مهندس ناظر بکار گرفته شوند. همچنین سوابق خرید و تایید کیفیت باید در محل پروژه نگهداری و توسط سازنده ذی صلاح به صاحب کار تحویل گردد. ۶-
جوش های با نفوذ کامل و ناقص در کارخانه باید توسط نقشه های بازرسی غیر مخرب (NDT MAP) مورد بازرسی قرار گرفته باشند و قبل از حمل قطعات به خارج از کارخانه تمام عیوب رفع گردیده باشند. کلیه جوشها باید دارای شماره شناسایی خاص و قابل ردیابی باشند و توسط واحد کنترل کیفی سازنده اسکلت فولادی باید تمام آزمایشها طبق استاندارد و مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد و پس از کنترل توسط بازرس جوش در واحد کنترل کیفیت سازنده اسکلت فولادی، سوابق جهت تایید به آزمایشگاه جوش ذیصلاح تحویل گردند. آزمون غیر مخرب جوشها توسط تکنیکهای VT, PT, MT وUT مطابق الزامات طراح و مبحث ده مقررات ملی ساختمان انجام می گردد و سوابق آنها باید ضمن نگهداری در محل پروژه توسط سازنده ذی صلاح به صاحب کار تحویل گردد. عملیات جوشکاری در محل نصب نیز باید مطابق موارد فوق صورت گیرد. تجهیزات بازرسی مورد استفاده در بازرسی جوش باید دارای گواهی کالیبراسیون از آزمایشگاههای معتبر مورد تایید مرکز تایید صلاحیت ایران (۱۷۰۲۰-NACI) باشد و بازرسان واحد کنترل کیفیت در روش آزمون های ذکر شده دارای گواهینامه تایید صلاحیت معتبر باشد. علاوه بر این جوشکاران ماهر ارزیابی شده بکارگرفته شده در محل کار خانه و در محل نصب، باید دارای شماره شناسایی (STAMP NUMBER) جهت ردیابی باشند.

٧- احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ و یا از طریق سامانه اینترنتی http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh
انجام گردد.

8- اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است. – اجرای مفاد این اطلاعیه از مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الزامی است.