شکایت از مهندس ناظر ساختمان

مهندسین ناظر همانند تمامی مشاغل دارای وظایف قانونی هستند. البته ممکن است که مهندسین ناظر از وظایف قانونی خود بی خبر باشند و این موضوع منجر به ایجاد خسارت شود و در نهایت شکایت از مهندس ناظر ساختمان را در پی داشته باشد. در واقع مهندس ناظر شخصی حقیقی است که دارای پروانه نظام مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و با توجه به این مجوز توانایی نظارت بر عملیات ساختمانی را دارد. بنابر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، وظیفه مهندس ناظر، تطبیق عملیات اجرایی ساختمان با مشخصات نقشه ی ساختمان و پروانه ساخت و ساز است. این نظارت باید به صورت مداوم در تمامی مراحل ساختمان باشد. ضمنا مهندس ناظر باید در پایان کار انطباق بنا را با پروانه ساخت و ساز و محاسبات درج شده در نقشه گواهی کند.
جریمه ی تخلف مهندسین ناظر چیست؟

اولین وظیفه مهندس ناظر طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری این است که خلاف واقع گواهی ندهد و پس از مشاهده ی یک تخلف آن را فورا به شهرداری طلاع دهد، با تخلف از این وظیفه و حکم تخریب و جریمه ی کمیسیون 100، شهرداری موظف است با گزارش کتبی، تخلفات مهندس ناظر را به شورای انتظامی نظام مهندسی اطلاع دهد. شورای انتظامی نظام مهندسی و ساختمانی طبق ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مرجع صالح رسیدگی به این گونه پرونده ها است چنانچه کارشناسان تشخیص بدهند که مهندس ناظر مرتکب کوتاهی شده است، با توجه به خسارت به وجود آمده، وی را به محدودیت از کار از شش ماه تا سه سال و در صورت تکرار تخلفات مهندس ناظر، وی را به حداکثر مجازات محکوم می نمایند. همچنین شورای انتظامی نظام مهندسی موظف است محکومیت مهندس ناظر را در پروانه نظام مهندسی وی ثبت کرده و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند.
مجازات مهندس ناظر در صورت ورود خسارت به اشخاص ثالث به خاطر کوتاهی در انجام وظیفه چیست؟

چنانچه از عدم نظارت دقیق مهندس ناظر خسارتی مالی یا جانی حادث شود، عدم آگاهی مهندس ناظر از مراحل ساخت و ساز عملیات اجرایی در نزد مراجع قضایی پذیرفتنی نخواهد بود و جزو تخلفات مهندس ناظر محسوب می شود. طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی، چنانچه از تقصیر، بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولیت مهندس ناظر خسارات جانی منتهی به قتل غیر عمد واقع گردد، محکومیت مهندس ناظر به یک یا سه سال حبس تعزیری اتفاق خواهد افتاد. در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، محکومیت مهندس ناظر به وقوع پیوسته و مستلزم به پرداخت دیه نیز خواهد شد. از طرف دیگر بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی هر کسی به عمد یا غیر عمد و بدون اجازه قانونی حقوق دیگران را تضییع نماید و به جان و مال دیگران خدشه ای وارد نماید از لحاظ مدنی مسوولیت جبران خسارات مادی و معنوی تضییع شده بر عهده او است .
کدام مراجع جهت طرح شکایت از مهندس ناظر ساختمان صلاحیت دارند؟

به دو شکل شکایت از مهندس ناظر ساختمان مطرح شده و نمونه متن شکایت از مهندس ناظر نوشته می شود. چنانچه به خاطر سهل انگاری و عدم نظارت دقیق و تخلفات مهندس ناظر، جرمی اتفاق بیافتد، طبق قواعد عمومی صلاحیت، مرجع پذیرش شکایت از مهندس ناظر ساختمان، دادسرای محل وقوع جرم است.

پس از بررسی و تحقیقات کافی شعبه بازپرسی دادسرا اگر ارتکاب جرم توسط مهندس ناظر محرز گردد، با صدور قرار جلب دادرسی، پرونده را نزد دادستان ارسال می کند تا دادستان یا نماینده وی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور کیفر خواست، پرونده جهت محاکمه مهندس ناظر به دادگاه فرستاده شود.

اما اگر شکایت از مهندس ناظر ساختمان جنبه کیفری نداشته باشد، طبق ماده 85 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مرجع صالح، شورای انتظامی استان است که صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی، حرفه ای و انظباطی مهندسین ناظر و اشخاص دارای پروانه اشتغال را دارد. بنابراین طبق ماده فوق الذکر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی توانایی شکایت مکتوب از مهندس ناظر را دارند. لازم به ذکر است که شکایت از مهندس ناظر ساختمان به ضمیمه اسناد و مدارک و شرح تخلف به دبیرخانه ارسال شود. شاکی باید توجه داشته باشد که مشخصات خود را در شکایت نامه درج کند؛ زیرا که عدم رعایت آن، طبق تبصره 3 ماده 85 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موجب عدم استماع شکایت توسط شورای انتظامی خواهد شد. شورای انتظامی استان مرکب از یک حقوقدان و دو تا چهار مهندس خوشنام است. حقوقدان حاضر در این شورا را رییس دادگستری استان معرفی می کند.

پس از بررسی مستندات توسط شورا، رای صادر می شود. آرای صادره از شورا باید مستدل و مستند باشد و در ذیل رای صادره، چگونگی اعتراض، مرجع اعتراض و همچنین مدت زمان اعتراض قید شود.
چه مرجعی تجدید نظر از آرای صادره از شورای انتظامی استان را بر عهده دارد؟

طبق ماده 93 آیین نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، کلیه آرای صادره از شورای انتظامی استان قابل تجدید نظر بوده و مرجع آن شورای انتظامی نظام مهندسی است. شورای انتظامی استان مرکب از 5 عضو است که یک عضو آن به معرفی قوه قضایی، دو عضو به معرفی وزارت مسکن و شهرسازی و دو عضو دیگر توسط شورای مرکزی معرفی می شوند. جلسات این شورا با دو سوم تشکیل شده در تصمیم گیری به سه رای نیاز دارد.
چگونه بهترین مشاوره حقوقی برای حل اختلاف مهندس ناظر و شهرداری را بیابیم؟

بهترین وکلا برای شما کسانی هستند که تخصص در بحث های شهرداری، نوشتن نمونه متن شکایت از مهندس ناظر و به خصوص قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و احداث بنا را دارند.