پس از پرداخت به مدت یک سال خدمات پشتیبانی و امکان دریافت آخرین آپدیت نرم افزار برای اکانت شما فعال می گردد .