پس از خرید نرم افزارهای گروه همیار سازه و بعد از نصب بسته فونت فارسی اگر با پیام

روبرو شدید ، جهت فارسی سازی ویندوز مراحل زیر را انجام دهید .

 

تنظیمات زبان فارسی برای ویندوز 10