تغییرات و آپدیت نرم افزار دکتر ۲۸۰۰ به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/06 : (Dr2800-8)

 1. افزودن کپی اتوماتیک محاسبات و جداول جهت استفاده در دفترچه محاسبات + پاره ای اصلاحات

تاریخ 96/04/24 : (Dr2800-9)

 1. اصلاحات محاسبه برش طبقات و راهنمای برنامه

تاریخ 96/11/28 : (Dr2800-10)

 1. تغییر الگورتیم محاسباتی و افزایش ده ها برابر سرعت کنترل ها در پروژه های بزرگ
 2. قابلیت شناسایی اتوماتیک ترکیبات بار برای کنترل پیچش و دریفت توسط کاربر
 3. قابلیت استفاده از چند دیافراگم مختلف در ایتبس و شناسایی جرم ها توسط برنامه
 4. اصلاح و توسعه راهنمای درون برنامه ای
 5. اصلاحات راهنمای اولیه برنامه
 6. ساخت اتوماتیک فایل خروجی طیف طرح استاندارد آیین نامه 2800 برای معرفی به ایتبس
 7. امکان انجام محاسبات زلزله و ضرایب مربوطه قبل از مدل سازی و خروجی ایتبس به صورت اتوماتیک توسط کاربر

تاریخ 97/02/10 : (Dr2800-v11)

 1. قابلیت اتصال مستقیم به نرم افزار Etabs
 2. افزایش سرعت تحلیل و استخراج نتایج با اتصال مستقیم به ایتبس و تبادل اطلاعات با آن
 3. کنترل نامنظمی سختی جانبی طبقات موضوع بند 1-7-2-ث آیین نامه 2800 ویرایش 4 ( اتوماتیک و با اتصال مستقیم به Etabs )
 4. اصلاح نام گذاری ورژن برنامه به صورت عددی با ارایه 11 همین آپدیت

تاریخ 97/11/9 : (Dr2800-v12)

 1. افزودن امکان استفاده دستی بدون نیاز به اتصال به ایتبس
 2. افزودن کنترل سختی سازه به روش دوم ساده شده بدون نیاز به اتصال مجدد به ایتبس
 3. اصلاحات برنامه نویسی

تاریخ 97/12/28 : (Dr2800-v13)

 1. اصلاح الگوریتم قفل سخت افزاری برای برخی از لپتاب ها که استفاده همزمان چند مموری امکان پذیر شد و همچنین روی سیستم های دیگر استفاده همزمان از فلش مموری های دیگر میسر شد .

تاریخ 98/08/01 : (Dr2800-v14)

 1. اصلاح الگوریتم نرم افزار

تاریخ 99/02/04 : (Dr2800-v15)

 1. انطباق با ایتبس 2018 آخرین ورژن Etabs18.1.1

تاریخ 99/05/25 : (Dr2800-v16)

 1. تسهیل اتصال به ایتبس 2016 و 2018
 2. تبدیل قفل نرم افزار به حالت آنلاین بر بستر اینترنت

تاریخ 99/08/29 : (Dr2800-v16)

 1. انطباق با ایتبس 2019

تاریخ 1400/08/22 : (Dr2800-v17)

 1. اصلاحات درون برنامه
 2. رفع مشکل کرک Etabs16

 

تاریخ 1400/12/13 : (Dr2800-v18)

 1. اصلاحات درون برنامه رفع خطا کنترل سختی در برخی پروژه های نامنظم

 

تاریخ 1401/01/31 : (Dr2800-v19)

 1. انطباق با ایتبس 20
 2. اصلاحات درون برنامه در الگوریتم کنترل سختی جانبی طبقات

 

 

خرید محصول