خدمات مشاوره فنی و حقوق مهندسی

500,000 تومان

خدمات فوق برای یکبار بازدید خواهد بود . با دریافت مدارک پروژه شما ، بازدید از پروژه انجام و دستورالعمل های لازم و گزارشات تنظیم و استراتژی حرکت مهندس ناظر و یا طراح در مقابل سیستم های درگیر در پروژه ارائه می گردد .

شناسه محصول: 1-3-1 دسته:

توضیحات

بازدید از پروژه های مهندسان طراح و ناظر

تنظیم گزارشات شهرداری و دستورکارها و نامه به مراجع ذیصلاح  جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری و انتظامی مهندس

همراهی با مهندسان در طی پروژه

حمایت از مهندس با تنظیم دستورکار ها و گزارشات توجیهی

تنظیم دفاعیه به امور مهندسان ناظر (شورای امن) و شورای انتظامی

عنوان

رفتن به بالا