نرم افزار دکتر ۲۸۰۰

نرم افزار آیین نامه 2800 زلزله ویرایش چهارم

 

 • محاسبه و کنترل پارامترهای آئین نامه 2800 جدید
 • قابل استفاده برای سازه های بتنی و فولادی
 • قابلیت تمام سیستمهای سازه ای موجود در آیین نامه
 • کنترل پاسخ ها و خروجیهای ایتبس بر اساس آئین نامه
 • منطبق با ایتبس 9 و 16 و 18 و 19
 • دریافت اتوماتیک اطلاعات از نرم افزار ایتبس
 • مناسب برای مشاوران و مهندسان طراح و محاسب و محققین
 • قابلیت محاسبات و کنترل از یک الی ۱۰۰ طبقه
 • تعبیه راهنمایی های مستمر درون برنامه به جهت ایجاد هوشمندی و ارتباط مستمر با کاربر
 •  قابلیت چاپ و یا کپی تمامی محاسبات در دفترچه محاسبات
 • اتصال مستقیم به نرم افزار ایتبس و تبادل اطلاعات با برنامه

جزئیات عملکردی برنامه به شرح زیر است :

 • محاسبه تمامی پارامترهای زلزله استاتیکی و دینامیکی
 • محاسبه نیروی زلزله طبقات و برش طبقات
 • کنترل لنگر واژگونی
 • کنترل های مربوط به مراکز جرم و سختی و نظم کالبدی
 • فلوچارت کامل و اتوماتیک از آيین نامه ۲۸۰۰ جهت کنترل نظم کالبدی در پلان و ارتفاع
 • ارایه چک لیست زلزله بر اساس کلیه پارامترهای محاسبه شده
 • کنترل نظم پیچشی سازه براساس نقاط انتخابی کاربر (لبه های سازه)
 • محاسبه و کنترل برون مرکزی و ضرایب بزرگ نمایی برای تک تک طبقات
 • کنترل تغییر مکان جانبی طبقات یا دریفت در سازه های منظم پیچشی
 • کنترل تغییر مکان جانبی طبقات یا دریفت برای سازه های نامنظم پیچشی در لبه های کنار سازه
 • محاسبه و ترسیم نمودار ضریب طیف طرح مطابق اطلاعات ورودی کاربر و قابل استفاده در ایتبس برای آنالیز دینامیکی
 • قابلیت شناسایی اتوماتیک ترکیبات بار برای کنترل پیچش و دریفت توسط کاربر
 • ساخت اتوماتیک فایل خروجی طیف طرح استاندارد آیین نامه 2800 برای معرفی به ایتبس
 • امکان انجام محاسبات زلزله و ضرایب مربوطه قبل از مدل سازی و خروجی ایتبس به صورت اتوماتیک توسط کاربر
 • کنترل نامنظمی سختی جانبی طبقات موضوع بند 1-7-2-ث آیین نامه 2800 ویرایش 4 ( اتوماتیک و با اتصال مستقیم به Etabs )

توجه !!!  تیزر معرفی نرم افزار دکتر 2800 را مشاهده کنید .