استاندارد اجباری مصالح مصرفی ساختمان

ضوابط لازم الاجرای بتن آماده

به اطلاع کلیه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌رساند پیرو ابلاغ اطلاعیه لازم الاجرای شماره 110/99/48748 مورخ 1399/10/10 رعایت ضوابط ذیل در خصوص بتن آماده الزامی می باشد.

1- در کلیه پروژه‌ها صرفاً استفاده از بتن آماده استاندارد مجاز می‌باشند.( به غیر از موارد خاص مندرج درابلاغیه فوق الذکر)
2- انجام آزمایش‌های بتن برای کلیه پروژه‌های ساختمانی و ثبت آزمایشگاه­‌های ذیصلاح به صورت کارتابلی الزامی است.
3- ایجاد هر گونه تغییر در مشخصات بتن آماده استاندارد تحویلی به پروژه از طریق افزودن آب و یا هر ماده دیگر توسط خریدار درهنگام بتن ریزی اکیدأ ممنوع است.
4- حضور سازنده ذیصلاح و مهندس ناظر در زمان بتن ریزی الزامی است.
5- مهندس ناظر باید احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد را از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده (مندرج در برگه تحویل بتن آماده) به سامانه پیامکی 10001517 و یا از طریق سامانه اینترنتی ذیل انجام دهد.
http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ شماره: ۱۱۰/۹۹/۴۸۷۴۸ پیوست: ندارد
سازمان نظام مهندسی ساختمان
اطلاعيه لازم الاجرا
کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

موضوع: الزام رعایت مفاد مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۶۰۴۴ در خصوص بتن آماده

با سلام و احترام؛به استناد قوانین و مقررات ذیربط شامل قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۹۹۶ و استانداردهای اجباری مربوطه، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۷۰۷۴ و آيين نامه اجرایی قانون مذکور، سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به تاریخ
۶/۲۵ ، ۱۹۸۴ با عنوان ” پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه”، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۲۸۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۲۶۷، مصوبه هیأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورخ
۱۲۸۴/۱۱/۲۴ ، آيين نامه اجرایی استانداری تهران با عنوان استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها و فعالیتهای عمرانی استان تهران به شماره ۱۲۲۰۶۷ -۴۹ مورخ ۸۷/۰۸/۰۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۶۴ / ۱۶۰/۹۲۰۴ مورخ ۸۷/۱۰/۱۲ با عنوان الزام شهرداری به فرهنگ سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد، اهم الزامات ذیل در خصوص بتن آماده اعلام می گردد. اهم الزامات:
– سازندگان صرف مجاز به استفاده از بتن آماده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بوده و تولید بتن آماده در محل کارگاه بدون اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اکیدا ممنوع است.

۲- انجام آزمایشهای بتن برای کلیه پروژه های ساختمانی اجباری است و مهندسان ناظر و مجری باید قبل از شروع عملیات ساختمانی ضمن ثبت قرارداد آزمایشگاه ذیصلاح با صاحب کار در کارتابل سامانه خدمات مهندسی، در حین اجرا از انجام آزمایش ها توسط شرکت ذیصلاح مذکور اطمینان حاصل نماینده

3- ساخت و اختلاط بتن های سازهای با دست (پای کار به هیچ عنوان مجاز نیست. در موارد خاص در صورت عدم امکان تامین بتن آماده به دلایلی نظیر محدودیت در حمل و نقل و انتقال بتن از نظر موقعیت و مکانی و امکان لوله کشی جهت پمپاژ آن، مطابق طرح اختلاط ارائه شده توسط مهندس محاسب نسبت به تامین بتن اقدام شود. تشخیص شرایط فیزیکی عدم امکان تامین بتن آماده صرفا با مهندس ناظر
میباشد. مسئولیت کیفیت بتن با مهندس ناظر و مجری است. ضبط و نگهداری شیت های آزمایش در زونکن کارگاهی الزامی است.

۴- ایجاد هر گونه تغییر در مشخصات بتن آماده استاندارد تحویلی به پروژه از طریق افزودن آب و یا هر ماده دیگر توسط خریدار در هنگام بتن ریزی اکیدا ممنوع است. همچنین هرگونه اضافه کردن آب به داخل تخلیه بتن باشد، با رعایت بند ۷-۱۱ استاندارد ملی ۶۰۴۴ و به شرط عدم وقوع گیرش اولیه بتن تازه، فقط باید از مواد افزودنی روان کننده یا فوق روان کننده بتن دارای نشان استاندارد ملی استفاده شود و مسئولیت کامل تهیه مواد افزودنی و اضافه کردن آن به بتن بر عهده تولید کننده بتن می باشد .

5- نمونه برداری به روش مرکب برای آزمونهای بتن تازه و سخت شده )طبق استاندارد ملی 6-9566( و سایر روشهای انجام آزمون و گزارشدهی و ارزیابی و پذیرش بتن سازه) بند 3-55-66 مبحث 3( می بایست مطابق استانداردهای ملی مندرج در استاندارد ملی ۶۰۴۴ و مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۹۹۹) توسط آزمایشگاههای ذیصلاح صورت پذیرد.

6- سازندگان ذیصلاح موظفند نسبت به انطباق مشخصات فنی بتن آماده برای استفاده در سازه ساختمان با مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ۶۰۴۴ و همچنین تطبیق برگه اطلاعات سفارش بتن آماده با برگه تحویل بتن آماده تهیه شده از تولید کننده دارای پروانه استاندارد با نقشه مصوب زیر نظر مهندس ناظر اقدام نموده و ناظر باید گواهی تاییدیه استاندارد را به پیوست گزارش مرحله ای ثبت نماید. ارزیابی و پذیرش بتن آماده تحویلی به پروژه صرفا بر اساس نمونه گیری از بتن تازه توسط آزمایشگاه ذیصلاح مقدور است و بررسی بتن سخت شده سازه ملاک رد و پذیرش بتن آماده نیست – حضور سازنده ذیصلاح در زمان بتن ریزی خصوصأ ستونهای هر طبقه الزامی است. سازندگان ذیصلاح مکلفند نسبت به تصویربرداری از اجرای عملیات بتن ریزی اقدام و موارد را در زونکن کارگاهی نگهداری نمایند. مهندس ناظر ضمن نظارت مستمر بر مراحل انجام بتن ریزی موظف است گزارش تخلفات احتمالی را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یا دفاتر نمایندگی مربوطه
اعلام نماید.

7- سازندگان ذیصلاح مكلف اند حداقل ۲۴ ساعت قبل از شروع بتن ریزی، مدارک خرید بتن آماده استاندارد (مربوط به بتن ریزی فونداسیون، ستونها، سقف ها و …) را به مهندس ناظر ارایه نموده و متعاقبا نتایج آزمایش بتن ۲۸ روزه را پس از بررسی مهندس ناظر در زونکن کارگاهی ضبط نمایند.

۹- مبنای سفارش، خرید و تحویل بتن آماده، حجم بتن تحویلی به پروژه است که از تقسیم کردن وزن کل بتن تحویلی بر وزن مخصوص متوسط آن طبق استاندارد ملی ۶۰۴۴ بدست می آید. بنابراین اندازه گیری حجم اجزای سازه ای جهت تعیین حجم بتن تحویلي، وجاهت قانونی ندارد.

۱۰- حداکثر اندازه اسمی درشت ترین سنگدانه در بتن به خصوص در محل تقاطع تیر و ستون باید توسط سازنده ذیصلاح زیر نظر مهندس ناظر و منطبق بر نقشه های مصوبه تعیین و در اطلاعات سفارش منظور شود.

11- سازندگان ذیصلاح موظفند ضمن تهیه بتن آماده استاندارد از واحدهای تولیدی ذیصلاح دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر، گواهی تائیدیه استاندارد بتن آماده و رونوشت پروانه کاربرد علامت استاندارد و بتن آماده را نیز اخذ و پس از انطباق با فاکتور فروش و مشخصات فنی، نام یا نشان تجاری و نیز شماره تلفن واحد تولیدی ذیصلاح به تائید مهندس ناظر رسانده، سپس در زونکن کارگاهی ضبط نمایند.

۱۲- سازندگان ذیصلاح موظفند ضمن کنترل صحت ساعت بارگیری، فاصله مکانی محل کارخانه بتن تا محل پروژه را مطابق ضوابط مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ۶۰۴۴ در خصوص مدت زمان بارگیری تا تخلیه بتن آماده و نیز حفظ شرط روانی بتن هنگام تخلیه زیر نظر مهندس ناظر بررسی و کنترل نمایند.

۱۳- در مورد حداقل دمای بتن آماده در هنگام تخلیه در شرایط آب و هوای سرد، چنانچه اندازه کوچکترین بعد مقطع کوچکتر از ۳۰۰ میلی متر است حداقل دما باید ۱۳ درجه سانتی گراد؛ بین ۳۰۰ الی ۹۰۰ میلی متر حداقل دما باید ۱۰ درجه سانتی گراد؛ بین ۹۰۰ الی ۱۸۰۰ میلیمتر حداقل دما باید ۷ درجه سانتی گراد و بیشتر از ۱۸۰۰ میلیمتر حداقل دما باید ۵ درجه سانتی گراد باشد.

۱۴- حداکثر دمای بتن آماده در شرایط آب و هوای گرم هنگام تخلیه در محل نهایی مصرف (درون عضو سازه ای) نباید از ۳۲ درجه سانتی گراد بالاتر باشد.

۱۵- تولید کننده بتن آماده باید تمام آزمونهای الزامی طبق استاندارد ملی ۶۰۴۴ را انجام داده و پس از مقایسه نتایج با مشخصات فنی، آنها را مستندسازی نموده و در صورت درخواست خریدار یک نسخه از آنها را به خریدار تحویل دهد. گزارشها باید بر مبنای تواتر مندرج در استاندارد ملی ۶۰۴۴ تهیه شوند.

۱۶- مستندسازی مشخصات مخلوط بتن قبل از استفاده از بتن و یا قبل از هرگونه تغییر در آن باید به تایید مهندس ناظر برسد این مستندات باید دربردارنده شواهد کافی در مورد انطباق آنها با الزامات طرح و نیز مبتنی بر نتایج آزمایش های کارگاهی با آزمایشگاهی باشند شرایط آزمایش های کارگاهی باید نظیر شرایط مورد انتظار در پروژه باشد. ۱۷- مقاومت فشاری مورد نیاز در مراحل مختلف ساخت برای هر بخش از سازه که توسط مهندس طراح سازه مشخص نشده باشد باید برای تایید و بازنگری توسط مجری تهیه و به طراح ارائه شود.

۱۸- در شرایط نامتعارف مانند هوای گرم و سرد، حداقل مدت عمل آوری اولیه (محافظت) و عمل آوری نهایی (مراقبت و قالب برداری مطابق ضوابط آبا و مبحث ۹ مقررات ملی رعایت گردد.

۱۹- به منظور عمل آوری پس از بتن ریزی باید بتن در دمای حداقل ۱۰ درجه و در محیط مرطوب، با روند کسب مقاومت متوسط معمولا ۷ روز، با روند کسب مقاومت سریع معمولا ۳ روز و با روند کسب مقاومت کند معمولا ۱۴ روز نگهداری شود، مگر در مواردی که از روش عمل آوری سریع استفاده شده باشد.

۲۰- مهندس ناظر باید احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد را از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده (مندرج در برگه تحویل بتن آماده به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ و یا از طریق سامانه اینترنتی

http://isor.isiri.gov.ir/parvaneh
انجام دهد.

۲۱- اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است.

ضوابط لازم الاجرای سازه‌های فولادی

به اطلاع کلیه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران می رساند پیرو ابلاغیه شماره 110/99/48747مورخ 1399/10/10 رعایت ضوابط ذیل در خصوص آزمایش‌های غیرمخرب جوش سازه های فولادی الزامی می باشد.

1- مهندس ناظر و سازنده ذیصلاح ساختمان باید قبل از شروع عملیات ساخت از کارخانه تولید کننده اسکلت فولادی بازدید نمایند تا از فرآیند ساخت اسکلت فولادی در کارگاه‌های سرپوشیده مجهز و با کیفیت مناسب مطابق با ضوابط ابلاغیه فوق الذکر، در حین ساخت اطمینان حاصل گردد.
2- انجام آزمایش‌های جوش برای کلیه پروژه‌های ساختمانی اجباری است و باید قبل ازشروع عملیات ساختمانی، ثبت قرارداد آزمایشگاه بازرسی جوش ذیصلاح در کارتابل سامانه خدمات مهندسی صورت گیرد.
3- طراحی، اجرا و بازرسی کلیه اتصالات جوشکاری شده، بخصوص اعضای باربر جانبی و وصله ستونها در حین ساخت و نصب، باید مطابق الزامات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان باشد.
4- مصالح فولادی، الکترود، پیچ و مهره ها بایستی از منابع معتبر دارای گواهی استاندارد ملی دارای شناسایی و ردیابی کافی ومطمئن تامین شوند.
5- کلیه جوش‌ها در کارخانه باید توسط نقشه‌های بازرسی غیر مخرب (NDTMAP) مورد بازرسی قرار گرفته و قبل از حمل قطعات به خارج از کارخانه تمام عیوب رفع گردیده باشند.
6- مهندس ناظر باید احراز اعتبار پروانه کاربردعلامت استاندارد را از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی 10001517 و یا از طریق سامانه اینترنتی ذیل انجام دهد.
http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh

تاریخ:۱۳۹۶/۱۰/۱۰
شماره:۱۱۰/۹۹/۴۸۷۴۷

« اطلاعیه لازم الاجرا » ساختمان
کلیه مهندسان طراح، ناظر و سازندگان ذیصلاح (حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کلیه دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

موضوع: الزام رعایت اهم مفاد مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی ایران به شماره ۳۸۳۴ در خصوص الزامات کیفیتی جوشکاری خوبی مواد فلزی (سازه های فولادی)

با سلام و احترام؛به استناد قوانین و مقررات ذیربط شامل قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ و استانداردهای اجباری مربوطه، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵ با عنوان “پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه”، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مصوبه هيأت محترم وزیران با عنوان آیین نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مورخ
۱۳۸۴/۱۱/۲۳، آيين نامه اجرایی استانداری تهران با عنوان استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد در ساخت و سازها و فعالیت های عمرانی استان تهران به شماره ۱۲۲۰۶۷-۴۱ مورخ ۸۷/۰۸/۰۷ و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۱۲۰۳/۱۶۶۳۴ مورخ ۸۷/۱۰/۱۲ با عنوان الزام شهرداری به فرهنگ سازی در خصوص ترویج استفاده از مصالح و فرآورده های ساختمانی استاندارد، أهيم الزامات ذیل در خصوص کیفیت جوشکاری خوبی مواد فلزی (سازه های فولادی اعلام می گردد. اهم الزامات:

1- مهندس ناظر ساختمان باید قبل از شروع عملیات ساخت ضمن کنترل ظرفیت تولید از امکانات سازنده اسکلت فولادی بازدید نماید و اصلاحات لازم قبل از صدور مجوز شروع عملیات ساخت را به اطلاع مالک برساند. کلیه عملیات ساخت اسکلت فولادی باید در کارگاههای سرپوشیده مجهز برای ساخت اسکلت فولادی شامل تجهیزات مناسب پروژه، سیستم مدیریت کیفیت، کنترل مدارک، کنترل سوابق، پیمانکاران فرعی معتبر، منابع خرید معتبر، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و همچنین سرپرستی عملیات جوشکاری و جوشکاران ماهر ارزیابی شده صورت گیرد. همچنین مهندسین هماهنگ کننده جوشکاری از طرف کارخانه برای عملیات ساخت و نصب باید معرفی گردند. داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد ۳۹ ۳۸ ISO دارای اعتبار از سازمان ملی استاندارد در محدوده مرتبط با الزامات سازه مورد نظر، به هیچ عنوان رافع مسئولیتهای کنترل کیفی سازنده و یا ناظر مطابق نظر طراح و یا مقررات ملی ساختمان
نخواهد بود.

۲- انجام آزمایش های جوش برای کلیه پروژه های ساختمانی اجباری است و مهندسان ناظر و مجری باید قبل از شروع عملیات ساختمانی ضمن ثبت قرارداد آزمایشگاه ذیصلاح با صاحب کار در کارتابل سامانه خدمات مهندسی، در حین اجرا نیز از انجام آزمایش ها توسط شرکت ذی صلاح مذكور اطمینان حاصل نمایند. ٣-
طراحی، اجرا و بازرسی کلیه اتصالات جوشکاری شده، بخصوص اعضای باربر جانبی و وصله ستون ها در حین ساخت و نصب، باید مطابق الزامات مبحث 10 مقررات ملی ساختمان باشد نقشه های اجرایی، باید جوش های کارخانه ای را از جوش های کارگاهی، توسط تدوین دستورالعمل جوشکاری (WPS) متمایز کرده باشد. دستورالعمل های جوشکاری ( WPS) شامل نوع الكترود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاسها، نحوه آماده سازی لبه ها، پیش گرم و تمام اطلاعات اجرایی دیگر، باید مطابق آیین نامه جوشکاری ۲۲۸ توسط سازنده اسکلت فولادی تهیه و سازنده ذی صلاح ساختمان ضمن اخذ تأییدیه از مهندس ناظر قبل از شروع عملیات ساخت اسکلت فولادی یک نسخه از آن را در محل پروژه نگهداری و در نهایت به صاحب کار تحویل نماید. ۴- فلز جوش (الكترود مصرفی) باید سازگار با مصالح فلز پایه و مطابق با جدول ۱۰-۲-۹-۴ مبحث 10 مقررات ملی ساختمان باشد. مشخصات فلز جوش مورد استفاده در اتصالات و وصله های اعضای سیستم باربر جانبی لرزه ای و وصله ستون های غیرباربر جانبی لرزه ای باید مطابق جدول فوق با فلز مادر سازگار بوده و چقرمگی لازم مطابق مبحث ۱۰ را داشته باشد. فصل سوم مبحث ۱۰ در اتصالات وصله های با جوش نفوذی کامل در قاب های خمشی متوسط و ویژه و تیرهای پیوند قاب های با مهاربندی واگرا، چقرمگی بیشتری برای فلز جوش الزام می نماید. لذا برای این اتصالات، مواد مصرفی جوشکاری برای جوشکاری SMAW الكترود EY۰۱۸ با استفاده از خشک کن الکترود (مطابق دستورالعمل سازنده الکترود) و برای جوشکاری GMAW الكترود ERYS و برای جوشکاری SAW الكترود و پودر جوشکاری EM۱ ۲-F7A۲ مناسب است. استفاده از جوشکاری GMAW در حالت اتصال کوتاه مجاز نمی باشد. جوشکاری درباره الکتریکی باید با رعایت مشخصات فنی ویژه طرح ریزی و اجرا گردد.

۵- مصالح فولادی، الکترود، و پیچ و مهره ها بایستی از منابع معتبر دارای گواهی استاندارد ملی دارای شناسایی و ردیابی کافی و مطمئن تامین شوند و با تایید نهایی مهندس ناظر بکار گرفته شوند. همچنین سوابق خرید و تایید کیفیت باید در محل پروژه نگهداری و توسط سازنده ذی صلاح به صاحب کار تحویل گردد. ۶-
جوش های با نفوذ کامل و ناقص در کارخانه باید توسط نقشه های بازرسی غیر مخرب (NDT MAP) مورد بازرسی قرار گرفته باشند و قبل از حمل قطعات به خارج از کارخانه تمام عیوب رفع گردیده باشند. کلیه جوشها باید دارای شماره شناسایی خاص و قابل ردیابی باشند و توسط واحد کنترل کیفی سازنده اسکلت فولادی باید تمام آزمایشها طبق استاندارد و مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد و پس از کنترل توسط بازرس جوش در واحد کنترل کیفیت سازنده اسکلت فولادی، سوابق جهت تایید به آزمایشگاه جوش ذیصلاح تحویل گردند. آزمون غیر مخرب جوشها توسط تکنیکهای VT, PT, MT وUT مطابق الزامات طراح و مبحث ده مقررات ملی ساختمان انجام می گردد و سوابق آنها باید ضمن نگهداری در محل پروژه توسط سازنده ذی صلاح به صاحب کار تحویل گردد. عملیات جوشکاری در محل نصب نیز باید مطابق موارد فوق صورت گیرد. تجهیزات بازرسی مورد استفاده در بازرسی جوش باید دارای گواهی کالیبراسیون از آزمایشگاههای معتبر مورد تایید مرکز تایید صلاحیت ایران (۱۷۰۲۰-NACI) باشد و بازرسان واحد کنترل کیفیت در روش آزمون های ذکر شده دارای گواهینامه تایید صلاحیت معتبر باشد. علاوه بر این جوشکاران ماهر ارزیابی شده بکارگرفته شده در محل کار خانه و در محل نصب، باید دارای شماره شناسایی (STAMP NUMBER) جهت ردیابی باشند.

٧- احراز اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد از طریق ارسال کد ده رقمی استاندارد فرآورده به سامانه پیامکی ۱۵۱۷ ۱۰۰۰ و یا از طریق سامانه اینترنتی http://isom.isiri.gov.ir/parvaneh
انجام گردد.

8- اجرای استانداردهای ملی اجباری ایران، مطابق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد الزامی است. – اجرای مفاد این اطلاعیه از مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ الزامی است.