تغییرات و آپدیت نرم افزار همیار محاسب

ـ آپدیت نرم افزار

تغییرات و آپدیت نرم افزار همیار محاسب به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 97/11/01 : (H_M_Ver1)

 1. افزودن طراحی اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط
 2. پاره ای اصلاحات به جهت سهولت قفل نرم افزار

 

تاریخ 98/01/25 : (H_M_Ver2)

 1. افزودن طراحی مهاربند هم محور ضربدری ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی و ویژه)
 2. طراحی مهاربند هم محور V شکل ( طراحی با و بدون رعایت خط آزاد خمش و ترسیم و محاسبه ابعاد ورق اتصال با حالت شکل پذیری معمولی )

 

تاریخ 98/03/14 : (H_M_Ver3)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار و عملکرد قفل سخت افزاری

 

تاریخ 98/07/21 : (H_M_Ver4)

 1. اصلاحات داخلی نرم افزار
 2. راه اندازی بدون نیاز به نصب ایتبس

 

تاریخ 98/07/22 : (H_M_Ver5)

 1. اصلاحات بارگذاری اتصال گيردار جوشي پیش تائید شده قاب خمشي متوسط – WFP

 

تاریخ 98/10/10 : (H_M_Ver6)

 1. تکمیل بارگذاری باد در سوله و تکمیل جداول فشار و مکش داخلی و خارجی

 

تاریخ 98/12/15 : (H_M_Ver7)

 1. اصلاحات داخلی و الگوریتم برنامه

 

تاریخ 99/04/13 : (H_M_Ver8)

 1. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای V شکل ویژه
 2. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند واگرای قطری ویژه
 3. افزودن محاسبات و ترسیم اتصالات مهاربند هم محور V شکل ویژه

 

تاریخ 99/06/12 : (H_M_Ver9)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله جوشی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط WUF-W با وصله پیچی
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه WUF-W با وصله پیچی
 • دریافت خروجی ایتبس جهت استخراج نیروها به منظور کنترل های لازم و توسعه آینده نرم افزار

 

تاریخ 99/06/16 : (H_M_Ver10)

 • اتصال گیردار پیش پذیرفته متوسط BFP
 • اتصال گیردار پیش پذیرفته ویژه BFP
 • اصلاحات طراحی پیچ در وصله ها

 

تاریخ 99/07/02 : (H_M_Ver11)

 • طراحی بیس پلیت بر اساس مبحث دهم و ضوابط لرزه ای AISC
 • طراحی در حالت های مختلف قرارگیری ستون
 • طراحی کشش ، فشار ، لنگر خالص و برش
 • طراحی میل مهار ها
 • کنترل و طراحی سخت کننده ها

 

تاریخ 99/07/06 : (H_M_Ver12)

 • تکمیل تصاویر اتصالات پیچی
 • اصلاحات درون برنامه ای

 

تاریخ 99/08/01 : (H_M_Ver13)

 • اصلاحات درون برنامه ای

 

تاریخ 99/10/06 : (H_M_Ver14)

 • بروزرسانی به مبحث نهم ویرایش پنجم 1399
 • محاسبات طول مهاری و طول وصله در تیرها ستون ها و فونداسیون
 • محاسبات ابعاد قلاب های استاندارد
 • طول مهار قلاب و ابعاد مجاز ستون
 • محاسبه کلیه ضوابط درصد مجاز آرماتور طولی و عرضی در قابهای متوسط و ویژه
 • محاسبه خاموت حداقل نواحی بحرانی در قاب های ویژه
 • کنترل درصد فولاد دیوارها
 • محاسبه و کنترل ضرایب سختی تیردال ها و دالهای مجووف ( ضریب آلفا )

 

خرید محصول

تغییرات و آپدیت نرم افزار آئین نامه زلزله دکتر 2800

– آپدیت نرم افزار

تغییرات و آپدیت نرم افزار آئین نامه زلزله – دکتر ۲۸۰۰ به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/06 : (Dr2800-G)

 1. افزودن کپی اتوماتیک محاسبات و جداول جهت استفاده در دفترچه محاسبات + پاره ای اصلاحات

تاریخ 96/04/24 : (Dr2800-H)

 1. اصلاحات محاسبه برش طبقات و راهنمای برنامه

تاریخ 96/11/28 : (Dr2800-J)

 1. تغییر الگورتیم محاسباتی و افزایش ده ها برابر سرعت کنترل ها در پروژه های بزرگ
 2. قابلیت شناسایی اتوماتیک ترکیبات بار برای کنترل پیچش و دریفت توسط کاربر
 3. قابلیت استفاده از چند دیافراگم مختلف در ایتبس و شناسایی جرم ها توسط برنامه
 4. اصلاح و توسعه راهنمای درون برنامه ای
 5. اصلاحات راهنمای اولیه برنامه
 6. ساخت اتوماتیک فایل خروجی طیف طرح استاندارد آیین نامه 2800 برای معرفی به ایتبس
 7. امکان انجام محاسبات زلزله و ضرایب مربوطه قبل از مدل سازی و خروجی ایتبس به صورت اتوماتیک توسط کاربر

تاریخ 97/02/10 : (Dr2800-v11)

 1. قابلیت اتصال مستقیم به نرم افزار Etabs
 2. افزایش سرعت تحلیل و استخراج نتایج با اتصال مستقیم به ایتبس و تبادل اطلاعات با آن
 3. کنترل نامنظمی سختی جانبی طبقات موضوع بند 1-7-2-ث آیین نامه 2800 ویرایش 4 ( اتوماتیک و با اتصال مستقیم به Etabs )
 4. اصلاح نام گذاری ورژن برنامه به صورت عددی با ارایه 11 همین آپدیت

تاریخ 97/11/9 : (Dr2800-v12)

 1. افزودن امکان استفاده دستی بدون نیاز به اتصال به ایتبس
 2. افزودن کنترل سختی سازه به روش دوم ساده شده بدون نیاز به اتصال مجدد به ایتبس
 3. اصلاحات برنامه نویسی

تاریخ 97/12/28 : (Dr2800-v13)

 1. اصلاح الگوریتم قفل سخت افزاری برای برخی از لپتاب ها که استفاده همزمان چند مموری امکان پذیر شد و همچنین روی سیستم های دیگر استفاده همزمان از فلش مموری های دیگر میسر شد .

تاریخ 98/08/01 : (Dr2800-v14)

 1. اصلاح الگوریتم نرم افزار

تاریخ 99/02/04 : (Dr2800-v15)

 1. انطباق با ایتبس 2018 آخرین ورژن Etabs18.1.1

تاریخ 99/05/25 : (Dr2800-v16)

 1. تسهیل اتصال به ایتبس 2016 و 2018
 2. تبدیل قفل نرم افزار به حالت آنلاین بر بستر اینترنت

تاریخ 99/08/29 : (Dr2800-v16)

 1. انطباق با ایتبس 2019

 

خرید محصول

تغییرات و آپدیت نرم افزار گزاش نویسی مهندس ناظر

– آپدیت نرم افزار

تغییرات و آپدیت نرم افزار گزارش نویسی مهندس ناظر با عنوان گزارشگر ناظر به شرح ذیل می باشد .

 

تاریخ 96/02/14 : (Gozareshgar-B)

 1. امکان اصلاح مشخصات پروژه در زمانهای آتی اضافه شد
 2. فیلد توضیحات ابعاد و پخ ها اضافه شد
 3. توضیحات جدید و اصلاح Help نرم افزار انجام شد
 4. افزودن امکان تولید گزارش سفید و خام افزوده شد

 

تاریخ 96/02/24 : (Gozareshgar-C)

 1. تنظیم متنهای پیش آمده بدون تخلف
 2. تنظیم متنهای پیش آمده با انواع تخلف
 3. طبقه بندی نوع تخلفات (ایمنی ، تخریب ، گودبرداری ، سازه ، معماری ، برق ، مکانیک ، اتمام )
 4. امکان افرودن متنهای دلخواه کاربر و ذخیره در برنامه برای استفاده در پروژه های آتی

تاریخ 96/12/05 : (Gozareshgar-D)

 1. اصلاح مقدار اعشار و جلوگیری از گرد شدن اعداد در جداول تا دورقم مطابق پروانه شهرداری
 2. تکمیل راهنمای نرم افزار
 3. تغییر نامگذاری گزارشات بر اساس مرحله انتخابی
 4. تعدادی اصلاحات نمایشی

تاریخ 96/12/06 : (Gozareshgar-E)

 1. اصلاحات درون برنامه ای
 2. اصلاح تنظیمات پرینت

تاریخ 97/12/28 : (Gozareshgar-F)

 1. اصلاح الگوریتم قفل سخت افزاری برای برخی از لپتاب ها که استفاده همزمان چند مموری امکان پذیر شد و همچنین روی سیستم های دیگر استفاده همزمان از فلش مموری های دیگر میسر شد .

تاریخ 99/06/07 : (Gozareshgar-G)

 1. تبدیل قفل نرم افزار به حالت آنلاین بر بستر اینترنت
 2. افزودن لیست تخلفات و دستورکارها به شکل آنلاین و به روز داخل نرم افزار با قابلیت آپدیت لحظه ای از اینترنت و امکان درج متون پیشنهادی همکاران با قابلیت استفاده همگانی
 3. تکمیل لیست تخلفات ساختمانی در رشته های برق و مکانیک و سازه و معماری و بخش ایمنی کارگاه
 4. تکمیل دستورکارها ساختمانی مهندس ناظر مانند دستورکار شروع عملیات ، دستور اسکلت فولادی ، دستورکار ایمنی ، دستورکار تاسیسات ، دستورکار نازککاری

تاریخ 99/06/12 : (Gozareshgar-H)

 1. آپدیت آنلاین لیست تخلفات و دستورکارها

 

تاریخ 99/06/28 : (Gozareshgar-i)

 1. بروزرسانی داخلی قفل نرم افزار

 

تاریخ 99/08/20 : (Gozareshgar-j)

 1. اصلاحات داخلی
 2. افزایش سرعت ارتباط با سرور
 3. افزایش سرعت نگارش

 

تاریخ 99/10/15 : (Gozareshgar-k)

 1. امکان ذخیره و بکاپ دیتا پروژه ها در فایل جداگانه
 2. تکمیل لیست تخلفات در بخش ایمنی و سازه
 3. افزودن بندهای آئین نامه و استانداردها در لیست تخلفات

 

خرید محصول